Home An toàn điện Tụ điện là gì? Tụ điện có tác dụng gì?