Home Thể Thao Anh – Croatia: “Cơ lốc” cuốn bay “Tam sư”