Home Giải Trí [18/9/2012] Cúp C1: Nhận diện ứng viên vô địch